Urodziny
13 czerwca 1930.
W Warszawie urodził się Ryszard Kukliński.

Ojciec – Stanisław, był majstrem w Ursusie, działaczem PPS związanym z tradycjami Piłsudskiego. Dzieciństwo spędza w okolicy Nowego Miasta
1940-1943
Jako nastolatek pomaga kolegom zamkniętym w getcie żydowskim. Dostarcza żywność.
Przystępuje do organizacji Miecz i Pług. Gestapo aresztuje Stanisława Kuklińskiego – żołnierza AK. Po przesłuchaniach na Szucha i na Pawiaku zostaje zamordowany w Sachsenhausen.
II Wojna św.
_
Przysięga
1947.
Początek służby wojskowej i studiów w Oficerskiej Szkole Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Składa przysięgę, w której nie ma wzmianki o sojuszu z Armią Radziecką.
Karna służba
_
1950.
Kukliński zostaje wyrzucony z PZPR i zdegradowany do szeregowca za zatajenie działalności podczas okupacji. Odbywa karną służbę.
Spotkanie
z generalem
_
1956.
Kukliński zostaje dowódcą batalionu w 5 pułku piechoty 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. Pierwsze spotkanie z generałem brygady Wojciechem Jaruzelskim.
sztab generalny
_
1963.
Kukliński zostaje powołany do służby w Sztabie Generalnym. Zajmuje się planowaniem szkolenia operacyjnego kadry sił zbrojnych oraz opracowywaniem wielkich manewrów.
1967-1968.
Pobyt w Wietnamie (Hanoi, Sajgon)
w Międzynarodowej Komisji Nadzoru
i Kontroli.
Wietnam
_
20 sierpnia 1968.
Agresja Układu Warszawskiego, w tym Ludowego Wojska Polskiego na Czechosłowację w celu zdławienia "Praskiej Wiosny" w imię interesów Kremla. Ryszard Kukliński, z ramienia polskiego Sztabu Generalnego, oddelegowany wcześniej do pracy w Legnicy (tymczasowej siedzibie dowódcy Układu Warszawskiego), odmeldowuje się pod pretekstem choroby. Próbuje przekazać informację na zachód o przygotowywanej agresji.
Praga
_
14-19 grudnia 1970.
Użycie regularnych jednostek bojowych Ludowego Wojska Polskiego do masakrowania bezbronnego społeczeństwa, strzelanie z czołgów i broni maszynowej do ludzi na Wybrzeżu, na rozkaz władz PRL
Wybrzeże
_
1971.
Ryszard Kukliński z własnej inicjatywy podejmuje decyzję o współpracy z Centralną Agencją Wywiadowczą. Czyni to w momencie kiedy Związek Sowiecki jest u szczytu swojej potęgi politycznej i militarnej a Stany Zjednoczone ponoszą klęskę w Wietnamie. Przez 9 lat przekaże około 35 tys. dokumentów, w tym 24 tys. w jęz. rosyjskim.
CIA
_
Rejs
_
18 sierpnia 1972.
Wykorzystując rejs studyjny do Europy Zachodniej, Kukliński spotyka się po raz pierwszy z przedstawicielami wywiadu USA. Rozpoczyna współpracę od ukazania im ich własnych słabości w obliczu narastającej agresywności ZSRR. Przekazuje bieżące informacje operacyjne o jednostkach Armii Sowieckiej okupującej Polskę, Czechosłowację i inne państwa Europy Wschodniej
Kariera
_
1973-1981.
Kukliński zajmuje co raz ważniejsze stanowiska w Sztabie Generalnym. Zostaje zastępcą szefa Zarządu Operacyjnego i szefem Oddziału Planowania Obronno-Strategicznego. Jest faktycznym sekretarzem delegacji polskiej na posiedzenia Układu Warszawskiego i oficerem łącznikowym między LWP a Armią Czerwoną.
_
_
1973.
Kukliński zostaje uznany za „instrument wczesnego ostrzegania” dla CIA i za agenta o szczególnej ważności dla bezpieczeństwa USA i państw NATO.
_
operacja gull_
1974.
Współpraca Kuklińskiego z CIA uzyskuje najwyższą klauzulę tajności jako operacja „GULL”. Informacje od Kuklińskiego mogli otrzymywać tylko prezydent USA i grupa 6 VIPów z tzw. listy „BIGOT”
III WOJNA
ŚWIATOWA
1975.
Pułkownik Ryszard Kukliński pisze dzieło swojego życia – tajny memoriał analityczno-strategiczny na temat możliwości wybuchu III wojny światowej, w konsekwencji agresji Związku Sowieckiego na państwa NATO.
Zmiana Doktryny
1975.
Polski oficer inspiruje swym dokumentem Amerykanów. Staje się jednym z zasadniczych powodów zmiany doktryny obronno-strategicznej USA w Europie.
Stany Zjednoczone są zdecydowane powstrzymać sowiecką inwazję jedynie za pomocą broni konwencjonalnej, bez użycia broni atomowej na terenie Europy.
1975-1976.
Jako wybitnie zdolny oficer, zostaje oddelegowany na kurs dowódczy w Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. Woroszyłowa. GRU i KGB nie wykrywają jego współpracy z CIA.
Moskwa
1975-1976.
Nawiązuje kontakty z licznymi generałami sowieckimi. Przyjaźni się też z gen. Czesławem Kiszczakiem, któremu pomaga ukończyć studia.
1976-1981.
Po powrocie z Moskwy, Kukliński zostaje jednym z najbliższych współpracowników ministra obrony narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Poznaje osobiście najwyższych dowódców sowieckich. Otrzymuje dostęp do najtajniejszych militarno-strategicznych planów ZSRR. Uchodzi za specjalistę w rozwiązywaniu sztabowych problemów operacyjnych.
Na rozkaz kremla
1980-1981.
Jaruzelski powołuje Kuklińskiego do wąskiej grupy kilku generałów przygotowujących na rozkaz Kremla warianty wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Luty 1981.
Ponowna możliwość zbrojnej interwencji sowieckiej w PRL zostaje i tym razem zablokowana przez Stany Zjednoczone, dzięki informacjom uzyskanym od Kuklińskiego.
Wrzesień-listopad 1981.
Płk. Kukliński systematycznie przekazuje dane o przygotowaniach komunistów do stanu wojennego przeciw narodowi polskiemu i o współpracy ZSRR i Układu Warszawskiego w celu jego zabezpieczenia.
2 listopada 1981.
Odprawa w Sztabie Generalnym. „Panowie: na zachód przeciekły informacje o planach wprowadzenia stanu wojennego”. Płk. Kukliński niszczy w swoim domu na Rajców wszystkie dokumenty i tajne materiały.
przeciek
ewakuacja_
2-7 listopada 1981.
W obliczu dekonspiracji i zagrożenia ze strony sowieckiego KGB i bezpieki Amerykanie podejmują dramatyczną decyzję o ewakuacji swojego najważniejszego i groźnego dla Moskwy agenta. W nocy z 7 na 8 listopada brawurowa akcja amerykańskich służb. Pod nosem KGB i SB Kukliński i rodzina są ewakuowani.
kukliński znika
10 listopada.
Dopiero po trzech dniach kontrwywiad wojskowy WSW orientuje się, że Kukliński zniknął.
stan wojenny_
13 grudnia1981.
Na rozkaz Kremla generał Jaruzelski i WRON wprowadzają w Polsce stan wojenny. Płk Kukliński pisze raport dla prezydenta Reagana na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA o stanie wojennym w Polsce.
pościg
1981-1984.
Sowieckie KGB, GRU i bezpieka PRL podejmują próby uprowadzenia Kuklińskiego.
odznaczenie_
9 lutego 1982.
Dyrektor CIA William Casey wnioskuje do Ronalda Reagana o najwyższe odznaczenie przyznawane w wywiadzie USA: „Nikt na świecie, w ciągu ostatnich 40 lat, nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak. (…) Przyczynił się do utrzymania pokoju”.
jako ekspert_
_
1982.
Kukliński rozpoczyna pracę jako ekspert od spraw sowieckich w zakresie militarno – politycznym departament.
koniec stanu wojennego_
22 lipca 1983.
Koniec stanu wojennego. Jaruzelski otrzymuje na Kremlu platynowo-złoty Order Lenina.
_
wyrok Śmierci_
23 maja 1984.
Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazuje Ryszarda Kuklińskiego w tajnym, kapturowym procesie na karę śmierci. Sąd nie dopatrzył się materialnych korzyści w działalności Kuklińskiego.
Reykjavik
1986.
Historyczne spotkanie prezydenta Reagan - Gorbaczow w Reykjaviku. Delegacja amerykańska przedstawia Rosjanom dowody na posiadanie informacji o lokalizacji sowieckich, podziemnych sztabów dowodzenia na wypadek III wojny światowej.
lech wałęsa
1990-1995.
Przez cały okres swej prezydentury Lech Wałęsa odmawia rehabilitacji Kuklińskiego
Upadek zsrr
Lipiec 1991.
Rozwiązanie Układu Warszawskiego

Grudzień 1991.
Upadek ZSRR
Armia wyjeżdża
17 września 1993.
Po pół wieku obecności jednostki Armii Rosyjskiej opuszczają terytorium Polski.
Śmierć Synów
1 stycznia 1994.
W USA ginie młodszy syn płk. Kuklińskiego. Kilka miesięcy później ginie starszy z nich. Poszlaki wskazują na „nieznanych sprawców”.
rzym
1994.
Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął i wyspowiadał płk. Kuklińskiego.
wyrok post scriptum
25 maja 1995.
W skutek rewizji I Prezesa Sądu Najwyższego, Izba Wojskowa SN uchyla wyrok z 1984 r.

30 sierpnia 1995.
Prokuratura rozpoczyna kolejne śledztwo przeciwko płk. Kuklińskiemu z art 122 KK o zdradę PRL!

Październik 1996.
Prasa ujawnia listy gończe za płk. Kukliński. Prokuratura Wojskowa jest zmuszona je wycofać.
NATO
10 lipca 1997.
Bill Clinton w Warszawie. Polska stara się o wejście do NATO. W poufnych rozmowach delegacja USA domaga się pełnej rehabilitacji, przez rząd SLD, Kuklińskiego jako pierwszego oficera Wojska Polskiego w NATO.
waszyngton
2 września 1997.
Waszyngton. Polski prokurator umarza postępowanie przeciwko Kuklińskiemu i uniewinnia w majestacie prawa.
rehabilitacja
25 listopada.
Solidarność występuje do władz RP o nadanie Ryszardowi Kuklińskiemu stopnia generała i najwyższego odznaczenia za walkę o odzyskanie niepodległości Polski.
21 marca 1998.
Lider SLD Leszek Miller spotyka się z R. Kuklińskim w Waszyngtonie. Po powrocie do Polski publicznie uznaje zasługi pułkownika dla integracji Polski z NATO.
miller
waszyngton
powrót
27 kwietnia – 7 maja 1998.
Triumfalny powrót płk. Ryszarda Kuklińskiego do Ojczyzny.
powrót
Pułkownik Ryszard Kukliński odsłania Pomnik Katyński na Pl. Zamkowym.
powrót
Otrzymuje honorowe obywatelstwo Gdańska, Krakowa i Zakopanego.
polska w nato
12 marca 1999.
Polska zostaje członkiem NATO.
19 listopada 1999.
Płk. Kukliński gościem honorowym jubileuszu CIA. Przemawia do prezydenta Georga Busha (seniora) i dyrektorów Agencji.
jubileusz cia
nowe mieszkanie
2002-2004.
Płk Kukliński wielokrotnie przyjeżdża do Warszawy. Urządza swoje nowe mieszkanie. Chce na stałe powrócić do ojczyzny.
śmierć
11 marca 2004.
Pułkownik Ryszard Kukliński umiera w szpitalu w Tampie na Florydzie. Urna z jego prochami po ceremonii na cmentarzu Arlington przylatuje do Polski.
19 czerwca 2004.
Pogrzeb pułkownika Ryszarda Kuklińskiego z udziałem 25 tysięcy osób jest transmitowany przez trzy stacje TV. Zostaje pochowany w najbardziej honorowym miejscu. Jego grób otwiera Aleję Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach.
pogrzeb
3 maja 2006.
Otwarte zostaje muzeum Izba Pamięci Płk. Kuklińskiego.
pamięć
Pułkownik
kukliński
przekazał
ameryce:
Pułkownik kukliński
t-72
Dane techniczne najnowszych konstrukcji sowieckiego przemysłu zbrojeniowego, w tym czołgu T-72, głównej siły uderzeniowej Układu Warszawskiego.
_
przekazał ameryce:
Pułkownik kukliński
_plany
strategiczne
przekazał ameryce:
Pięcioletnie plany strategiczne jakie na polecenie Moskwy miały być wykonane w Polsce, NRD, Czechosłowacji, w i Bułgarii na Węgrzech.


Podręcznik wojny elektronicznej (tajny memoriał szkoleniowy sowieckiego sztabu generalnego).
Pułkownik kukliński
_
Warianty planów ataku Armii Sowieckiej i wojsk Układu Warszawskiego Europę Zachodnią, w tym udział Ludowego Wojska Polskiego w agresji na RFN i Danię.


Plany użycia Polaków (po powszechnej mobilizacji) jako „mięsa armatniego”.
przekazał ameryce:
Pułkownik kukliński
Warianty uderzeń atomowych na cele w państwach NATO.
_
przekazał ameryce:
Pułkownik kukliński
Lokalizacje najważniejszych punktów dowodzenia Armii Radzieckiej.
przekazał ameryce:
Niezmiernie ważne dla USA i NATO o tym co ZSRR planuje i czego nie zrobi. Dzięki informacjom Kuklińskiego NATO unika prowokacji militarno-politycznych Moskwy.
Pułkownik kukliński
1980.
Płk. Ryszard Kukliński przekazuje informacje o dramatycznym rozwoju sytuacji w Polsce i o tajnych wizytach I wiceministra obrony ZSRR marszałka Kulikowa.
przekazał ameryce:
Pułkownik kukliński
przekazał ameryce:
Grudzień 1980.
Kukliński przekazuje USA plany interwencji zbrojnej Armii Sowieckiej w Polsce w celu zdławienia niepodległościowych dążeń „Solidarności”. W konsekwencji prez. Jimmy Carter podejmuje decyzje, które powstrzymują rozkazy Breżniewa.
podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Izby Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego oraz dla pana Filipa Frąckowiaka za pomoc w przygotowaniu strony, wsparcie merytoryczne i udostępnienie materiałów archiwalnych.